همکاری با آویسو

اعطای نمایندگی باکدرسمی
همکاری در فروش

درخواست همکاری با اویسو

همکاری در فروش خدمات و محصولات آویسو

همه ی افرادی علاقمند با مطالعه شرایط همکاری آویسو و ارسال مدارک میتوانند به شبکه سراسری فروش آویسو بپیوندند و ضمن افزایش جایگاه اجتماعی ، اقتصادی خود از داشتن یک شغل با پرستیژ لذت ببرند .

همکاری با مراکز پذیرنده درمانی و رفاهی

درخواست همکاری کلینک ها با آویسو

همکاری پذیرندگان درمانی با آویسو

همه ی مراکز در سراسر کشور می توانند با همکاری با آویسو ضمن افزایش اعتبار کلینیک خود ، از سایر خدمات آویسو مانند افزایش مشتری ، ساماندهی مرکز وبیماریاب و مشتری مداری … استفاده کنند .

همکاری با پزشکان

همکاری پزشکات با آویسو

همکاری پزشکان با آویسو

پزشکان و پرستاران محترمی که  با مشکل کمبود مشتری برای خدمات رسانی مواجه هستند می توانند با همکاری با آویسو ضمن افزایش تعداد مشتری خود درآمد خود را نیز افزایش دهند 

enemad-logo