مراکز استان تهران

خدمات مشاوره ای هم نیاز داشتید آویسو در خدمت شماست .

اگر در روند درمان به مشکلی برخوردید حتما با در ارتباط باشید.

 مرکز درمانی خوبی میشناسید به ما معرفی کنید .

شما میتوانید بعد از انتخاب مرکز مورد نظر  به راحتی نوبت گیری کنید 

کد مرکز 

نام مراکز

آدرس 

درصد تخفیف تخصصی

درصد تخفیف عمومی 

D-212001168دکتر مسعود حکیمیرباط کریم – بلوار امام خمینی – بین داروخانه  شبانه روزی وبانک رفاه30-3540-50
D-212001169درمانگاه شبانه روزی  مهرپرندشهر جدید پرند – میدان امام خمینی – ابتدای خیابان آسمان . واحد دندانپزشکی30-35
D-212001188دکتر گلنوش قاسم زادهاندیشه- فاز یک-بین اول و دوم غربی- ساختمان متین- ورودی شمالی- طبقه اول- واحد 230-3540-50
D-212001189دکتر  زینب حمزه ایلشهریار- بلوار رسول اکرم- روبروی زیر گذر قائم -پایین ترازکوچه آهنگران- طبقه بالای چایخانه آذربایجان -پلاک26230-3540-50
D-212001190دکتر مسعود حکیمیرباط کریم- بلوار  امام خمینی – جنب بانک رفاه – طبقه اول30-3540-50
     
     
     
     

کد مرکز 

نام مراکز

آدرس 

درصد تخفیف تخصصی

درصد تخفیف عمومی 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

کد مرکز 

نام مراکز

آدرس 

درصد تخفیف تخصصی

درصد تخفیف عمومی 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

کد مرکز 

نام مراکز

آدرس 

درصد تخفیف تخصصی

درصد تخفیف عمومی 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

کد مرکز 

نام مراکز

آدرس 

درصد تخفیف تخصصی

درصد تخفیف عمومی 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

کد مرکز 

نام مراکز

آدرس 

درصد تخفیف تخصصی

درصد تخفیف عمومی